Commit ae94b6b6 authored by ransome1's avatar ransome1
Browse files

Added "Auto" option for theme

parent 61d3a52f
{
"name": "sleek",
"productName": "sleek",
"version": "1.1.6",
"version": "1.1.8-rc.4",
"description": "todo.txt manager for Linux, Windows and MacOS, free and open-source (FOSS)",
"synopsis": "todo.txt manager for Linux, Windows and MacOS, free and open-source (FOSS)",
"category": "ProjectManagement",
......@@ -120,7 +120,6 @@
},
"scripts": {
"build:mas": "yarn build:css && yarn build:pegjs && electron-builder -m mas --universal --publish never && bash build/resignPkg.sh",
"build:macos": "yarn build:css && yarn build:pegjs && electron-builder -m zip --universal --publish never && bash build/resignPkg.sh",
"build:appx": "yarn build:css && yarn build:pegjs && electron-builder -w appx --publish never",
"build:css": "sass src/scss/style.scss:src/css/style.css",
"build:pegjs": "peggy --format es --output src/js/filterlang.mjs src/js/filterlang.pegjs",
......
......@@ -431,17 +431,23 @@
</table>
<table class="settings">
<tr>
<th colspan="100%" id="settingsTabSettingsDarkmode"></th>
<th colspan="100%" id="themeHeadline">
</th>
</tr>
<tr>
<td id="settingsTabSettingsDarkmodeBody"></td>
<td id="themeBody"></td>
<td>
<span class="toggle">
<label class="switch" for="darkmode">
<input type="checkbox" id="darkmode" tabindex="0">
<span class="slider round"></span>
</label>
</span>
<div class="field">
<div class="control">
<div class="select">
<select id="theme">
<option value="system" selected>Auto</option>
<option value="dark">Dark</option>
<option value="light">Light</option>
</select>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
......
......@@ -5,8 +5,9 @@ import { createModalJail } from "./jail.mjs";
import { getConfirmation } from "./prompt.mjs";
import { handleError } from "./helper.mjs";
const html = document.getElementById("html");
const addAsTodo = document.getElementById("addAsTodo");
const autoUpdateBody = document.getElementById("autoUpdateBody");
const autoUpdateHeadline = document.getElementById("autoUpdateHeadline");
const compactViewBody = document.getElementById("compactViewBody");
const compactViewHeadline = document.getElementById("compactViewHeadline");
const fileTabsBody = document.getElementById("fileTabsBody");
......@@ -57,6 +58,8 @@ const helpTabPrioritiesBody = document.getElementById("helpTabPrioritiesBody");
const helpTabPrioritiesTitle = document.getElementById("helpTabPrioritiesTitle");
const helpTabRecurrencesBody1 = document.getElementById("helpTabRecurrencesBody1");
const helpTabRecurrencesTitle1 = document.getElementById("helpTabRecurrencesTitle1");
const html = document.getElementById("html");
const language = document.getElementById("language");
const modalWindows = document.querySelectorAll(".modal");
const reviewSourceforge = document.getElementById("reviewSourceforge");
const reviewWindowsStore = document.getElementById("reviewWindowsStore");
......@@ -68,8 +71,8 @@ const settingsTabAboutExternalLibraries = document.getElementById("settingsTabAb
const settingsTabAboutHeadline = document.getElementById("settingsTabAboutHeadline");
const settingsTabAboutPrivacy = document.getElementById("settingsTabAboutPrivacy");
const settingsTabAboutPrivacyBody = document.getElementById("settingsTabAboutPrivacyBody");
const settingsTabSettingsDarkmode = document.getElementById("settingsTabSettingsDarkmode");
const settingsTabSettingsDarkmodeBody = document.getElementById("settingsTabSettingsDarkmodeBody");
const themeHeadline = document.getElementById("themeHeadline");
const themeBody = document.getElementById("themeBody");
const settingsTabSettingsHeadline = document.getElementById("settingsTabSettingsHeadline");
const settingsTabSettingsLanguage = document.getElementById("settingsTabSettingsLanguage");
const settingsTabSettingsLanguageBody = document.getElementById("settingsTabSettingsLanguageBody");
......@@ -87,12 +90,10 @@ const zoom = document.getElementById("zoom");
const zoomBody = document.getElementById("zoomBody");
const zoomHeadline = document.getElementById("zoomHeadline");
const zoomUndo = document.getElementById("zoomUndo");
const language = document.getElementById("language");
const autoUpdateHeadline = document.getElementById("autoUpdateHeadline");
const autoUpdateBody = document.getElementById("autoUpdateBody");
addAsTodo.innerHTML = translations.addAsTodo;
autoUpdateBody.innerHTML = translations.autoUpdateBody;
autoUpdateHeadline.innerHTML = translations.autoUpdateHeadline;
compactViewBody.innerHTML = translations.compactViewBody;
compactViewHeadline.innerHTML = translations.compactView;
fileTabsBody.innerHTML = translations.fileTabsBody;
......@@ -153,8 +154,8 @@ settingsTabAboutExternalLibraries.innerHTML = translations.settingsTabAboutExter
settingsTabAboutHeadline.innerHTML = translations.about;
settingsTabAboutPrivacy.innerHTML = translations.settingsTabAboutPrivacy;
settingsTabAboutPrivacyBody.innerHTML = translations.settingsTabAboutPrivacyBody;
settingsTabSettingsDarkmode.innerHTML = translations.darkmode;
settingsTabSettingsDarkmodeBody.innerHTML = translations.settingsTabSettingsDarkmodeBody;
themeHeadline.innerHTML = translations.themeHeadline;
themeBody.innerHTML = translations.themeBody;
settingsTabSettingsHeadline.innerHTML = translations.settings;
settingsTabSettingsLanguage.innerHTML = translations.language;
settingsTabSettingsLanguageBody.innerHTML = translations.settingsTabSettingsLanguageBody;
......@@ -170,8 +171,6 @@ shareTwitter.innerHTML = translations.shareTwitter;
submitIssuesOnGithub.innerHTML = translations.submitIssuesOnGithub;
zoomBody.innerHTML = translations.zoomBody;
zoomHeadline.innerHTML = translations.zoomHeadline;
autoUpdateHeadline.innerHTML = translations.autoUpdateHeadline;
autoUpdateBody.innerHTML = translations.autoUpdateBody;
language.onchange = function() {
// only continue if language code has been passed
......@@ -185,6 +184,15 @@ language.onchange = function() {
// trigger matomo event
if(userData.matomoEvents) _paq.push(["trackEvent", "Settings", "Language changed to: " + this.value]);
}
theme.onchange = function() {
// only continue if language code has been passed
if(!this.value) return false;
window.api.send("setTheme", this.value)
// trigger matomo event
if(userData.matomoEvents) _paq.push(["trackEvent", "Settings", "Theme changed to: " + this.value]);
}
zoom.onchange = function() {
setZoom(this.value).then(response => {
console.log(response);
......@@ -206,7 +214,6 @@ zoomUndo.onclick = function() {
function setZoom(value) {
try {
// manipulate dom
html.style.zoom = value + "%";
......
......@@ -173,10 +173,6 @@ export function initialSetupInterface() {
// setup compact view
(userData.compactView) ? body.classList.add("compact") : body.classList.remove("compact");
// setup darkmode
window.api.send("darkmode", userData.darkmode);
(userData.darkmode) ? body.classList.add("dark") : body.classList.remove("dark");
// show or hide specific settings
if(appData.channel === "AppImage" || appData.os === "mac" && appData.channel !== "Mac App Store") document.getElementById("autoUpdate").classList.remove("is-hidden")
......
......@@ -85,13 +85,6 @@ window.api.receive("triggerFunction", async (name, args) => {
handleError(error);
});
break;
case "toggleDarkmode":
triggerToggle(document.getElementById("darkmode"), true).then(function(response) {
console.info(response);
}).catch(function(error) {
handleError(error);
});
break;
case "toggle":
triggerToggle(document.getElementById(...args), true).then(function(response) {
console.info(response);
......
......@@ -4,7 +4,7 @@ import { getConfirmation } from "./prompt.mjs";
import { pasteItemsToClipboard, setDueDate } from "./helper.mjs";
import { removeFileFromList } from "./files.mjs";
import { resetFilters } from "./filters.mjs";
import { handleError } from "./helper.mjs";
import { handleError, getActiveFile } from "./helper.mjs";
import { show, setPriority, resetForm } from "./form.mjs";
import { showDrawer } from "./drawer.mjs";
import { showModal } from "./content.mjs";
......@@ -556,14 +556,10 @@ export async function registerShortcuts() {
return false;
}
// toggle dark mode
// toggle appearance
if(event.key==="d" && !isInputFocused()) {
triggerToggle(document.getElementById("darkmode"), true).then(function(response) {
console.info(response);
}).catch(function(error) {
handleError(error);
});
window.api.send("setTheme")
return false;
}
......
......@@ -42,11 +42,6 @@ export function triggerToggle(inputField, toggle) {
case "compactView":
(userData[inputField.id]) ? body.classList.add("compact") : body.classList.remove("compact")
break;
case "darkmode":
window.api.send("darkmode", userData.darkmode);
// TODO: move completely to main process
(userData[inputField.id]) ? body.classList.add("dark") : body.classList.remove("dark")
break;
case "tray":
getConfirmation(setTray, translations.restartPrompt, inputField.checked);
break;
......
......@@ -23,6 +23,7 @@ const viewToggleShowEmptyFilters = document.getElementById("viewToggleShowEmptyF
const sortByContainer = document.getElementById("sortByContainer");
const viewToggleDeferredTodos = document.getElementById("viewToggleDeferredTodos");
const viewToggleFileTabs = document.getElementById("viewToggleFileTabs");
const theme = document.getElementById("theme");
sortBy.innerHTML = translations.sortBy;
viewHeadlineAppView.innerHTML = translations.viewHeadlineAppView;
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
"createFile": "Vytvořit todo.txt",
"cut": "Vyjmout",
"daily": "Denně",
"darkmode": "Tmavý režim",
"themeHeadline": "vzhled",
"day": "den",
"day_plural": "dny",
"delete": "Smazat",
......@@ -118,7 +118,7 @@
"settingsTabAboutPrivacyBody": "Nezajímá mě, kdo sleek používá, a tudíž nebudu shromažďovat nepotřebná data. Avšak rád bych věděl, kolik lidí aplikaci aktivně používá, a pokud k tomu uživatel dá jasný souhlas, jak přesně ji používá. Data jsou před odesláním do soukromě hostované instance Matomo anonymizována výhradně prostřednictvím zabezpečeného připojení šifrovaného protokolem SSL. Pro více informací navštivte <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">zásady ochrany osobních údajů</a>.",
"settingsTabSettingsArchive": "Archivovat úkoly",
"settingsTabSettingsArchiveBody": "Dokončené úkoly budou odebrány z aktuálního souboru todo.txt a místo toho budou vloženy do souboru done.txt. Pokud tento soubor již neexistuje v aktuálním adresáři, bude vytvořen.",
"settingsTabSettingsDarkmodeBody": "Pokud je výchozí uživatelské rozhraní na váš vkus příliš světlé, tmavý režim by mohl být příjemnou alternativou.",
"themeBody": "Pokud je výchozí uživatelské rozhraní na váš vkus příliš světlé, tmavý režim by mohl být příjemnou alternativou.",
"settingsTabSettingsLanguageBody": "sleek automaticky nastaví jazyk podle nastavení vašeho počítače. Pokud preferujete jiný jazyk, můžete jej změnit manuálně.",
"settingsTabSettingsLoggingBody": "Tomuto projektu můžete přispět tak, že povolíte anonymní zapisování chyb a událostí. Více informací naleznete na stránce <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">zásady ochrany soukromých údajů</a>.",
"settingsTabSettingsNotificationsBody": "sleek vám může zasílat oznámení pro úkoly, které jsou do dneška nebo zítřka. Aby mohla tato funkce fungovat, aplikace musí běžet.",
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
"createFile": "todo.txt erstellen",
"cut": "Ausschneiden",
"daily": "Täglich",
"darkmode": "Nachtmodus",
"themeHeadline": "Erscheinungsbild",
"day": "Tag",
"day_plural": "Tage",
"delete": "Löschen",
......@@ -119,7 +119,7 @@
"settingsTabAboutPrivacyBody": "Ich interessiere mich nicht dafür wer sleek's Nutzer sind und erhebe daher keine unnötigen Daten. Dennoch möchte ich wissen, wieviele Nutzer sleek aktiv nutzen und, wenn Nutzer ausdrücklich zustimmen, wie sleek genutzt wird. Alle Daten werden anonymisiert, bevor sie an eine durch mich selbst betriebene Matomo-Instanz übertragen werden. Dies geschieht ausschließlich SSL-verschlüsselt. Weitere Details können in der <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">Datenschutzerklärung</a> abgerufen werden.",
"settingsTabSettingsArchive": "Aufgaben archivieren",
"settingsTabSettingsArchiveBody": "Erledigte Aufgaben werden aus der todo.txt-Datei entfernt und in eine done.txt-Datei eingefügt. Diese wird im gleichen Ordner angelegt, falls sie noch nicht existiert.",
"settingsTabSettingsDarkmodeBody": "Wenn sleeks Darstellung generell oder lediglich in der aktuellen Umgebung zu hell ist, kann der Nachtmodus eine hilfreiche Alternative sein.",
"themeBody": "Wenn sleeks Darstellung generell oder lediglich in der aktuellen Umgebung zu hell ist, kann der Nachtmodus eine hilfreiche Alternative sein.",
"settingsTabSettingsLanguageBody": "sleek versucht die Spracheinstellung abhängig vom Betriebssystem vorzunehmen. Ist das nicht gewünscht, kann die Sprache händisch geändert werden.",
"settingsTabSettingsLoggingBody": "Du kannst das Projekt unterstützen, indem Du das anonymisierte Fehler- und Event-Logging aktivierst. Alle Informationen sind in der <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">Datenschutzerklärung</a> ausgeführt.",
"settingsTabSettingsNotificationsBody": "sleek kann Benachrichtigungen anzeigen, wenn eine Todo morgen oder heute fällig ist. Dazu muss sleek mindestens im Hintergrund aktiv sein.",
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
"createFile": "Create todo.txt",
"cut": "Cut",
"daily": "Daily",
"darkmode": "Dark mode",
"themeHeadline": "Appearance",
"day": "day",
"day_plural": "days",
"delete": "Delete",
......@@ -118,7 +118,7 @@
"settingsTabAboutPrivacyBody": "I am not interested in who sleek's users are and will therefor not gather unnecessary data. However I would like to know how many users are actively using sleek and, in case a user explicitly agrees to it, how sleek is being used. The data is being anonymized, before it gets send to a privately hosted Matomo instance exclusively via a secure SSL-encrypted connection. See <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">Privacy Policy</a> for further information.",
"settingsTabSettingsArchive": "Archive todos",
"settingsTabSettingsArchiveBody": "Completed todos will be removed from the current todo.txt file and inserted into a done.txt file. If this file doesn't already exist in the current directory, it will be created.",
"settingsTabSettingsDarkmodeBody": "If sleeks regular user interface is too bright for your general taste or for your current environment, the dark mode might be a helpful alternative.",
"themeBody": "If sleeks regular user interface is too bright for your general taste or for your current environment, the dark mode might be a helpful alternative.",
"settingsTabSettingsLanguageBody": "sleek will automatically set the language according to your computers settings. If you prefer a different language, you can change it manually.",
"settingsTabSettingsLoggingBody": "You can contribute to this project, by enabling anonymized error and event logging. More information can be found in sleeks' <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">privacy policy</a>.",
"settingsTabSettingsNotificationsBody": "sleek can send you notifications for todos that are due today and tomorrow. The app needs to be running for this feature.",
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
"createFile": "Crear todo.txt",
"cut": "Cortar",
"daily": "Diario",
"darkmode": "Modo oscuro",
"themeHeadline": "Apariencia",
"day": "día",
"day_plural": "días",
"delete": "Eliminar",
......@@ -118,7 +118,7 @@
"settingsTabAboutPrivacyBody": "No estoy interesado en quiénes son los usuarios de Sleek y, por lo tanto, no recopilaré datos innecesarios. Sin embargo, me gustaría saber cuántos usuarios están usando de forma activa sleek y, en caso de que un usuario lo acepte explícitamente, cómo sleek se está siendo utilizando. Los datos se anonimizan, antes de que se envíen a una instancia de Matomo alojada de forma privada exclusivamente a través de una conexión segura cifrada con SSL. Consulte la <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\"> Política de privacidad </a> para obtener más información.",
"settingsTabSettingsArchive": "Archivar tareas",
"settingsTabSettingsArchiveBody": "Las tareas completadas se eliminarán del archivo todo.txt actual y se insertarán en un archivo done.txt. Si este archivo aún no existe en el directorio actual, se creará.",
"settingsTabSettingsDarkmodeBody": "Si la interfaz de usuario regular sleek es demasiado brillante para su gusto general o para su entorno actual, el modo oscuro podría ser una alternativa útil.",
"themeBody": "Si la interfaz de usuario regular sleek es demasiado brillante para su gusto general o para su entorno actual, el modo oscuro podría ser una alternativa útil.",
"settingsTabSettingsLanguageBody": "sleek establecerá automáticamente el idioma de acuerdo con la configuración de su computadora. Si prefiere un idioma diferente, puede cambiarlo manualmente.",
"settingsTabSettingsLoggingBody": "Puede contribuir a este proyecto habilitando el registro anónimo de errores y eventos. Puede encontrar más información en la <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\"> política de privacidad </a> de sleek.",
"settingsTabSettingsNotificationsBody": "sleek puede enviarle notificaciones para las tareas los vencen hoy y mañana. La aplicación debe estar ejecutándose para esta función.",
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
"createFile": "Créer un fichier",
"cut": "Couper",
"daily": "Tous les jours",
"darkmode": "Mode sombre",
"themeHeadline": "Apparence",
"day": "jour",
"day_plural": "jours",
"delete": "Supprimer",
......@@ -118,7 +118,7 @@
"settingsTabAboutPrivacyBody": "Je ne m'intéresse pas à l'identité des utilisateurs de sleek et je ne recueillerai donc pas de données inutiles. Cependant, j'aimerais savoir combien d'utilisateurs utilisent activement sleek et, dans le cas où un utilisateur donne explicitement son accord, comment sleek est utilisé. Les données sont rendues anonymes, avant d'être envoyées à une instance Matomo hébergée en privé, exclusivement via une connexion sécurisée et chiffrée SSL. Voir <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">la page de politique de protection de la vie privée</a> pour plus d'informations.",
"settingsTabSettingsArchive": "Archiver les tâches",
"settingsTabSettingsArchiveBody": "Les tâches complétées vont être supprimées du fichier todo.txt actuel et insérées dans un fichier done.txt. Si ce fichier n'existe pas dans le dossier courant, il sera créé.",
"settingsTabSettingsDarkmodeBody": "Si l'interface utilisateur normale de sleek est trop lumineuse pour vous ou dans votre environnement actuel, le mode sombre peut être une alternative intéressante.",
"themeBody": "Si l'interface utilisateur normale de sleek est trop lumineuse pour vous ou dans votre environnement actuel, le mode sombre peut être une alternative intéressante.",
"settingsTabSettingsLanguageBody": "sleek définit automatiquement la langue en fonction des paramètres de votre ordinateur. Si vous préférez une autre langue, vous pouvez la changer manuellement.",
"settingsTabSettingsLoggingBody": "Vous pouvez contribuer à ce projet, en permettant l'enregistrement anonyme des erreurs et des événements. Il enregistrera toutes les erreurs qui se produisent et les fonctionnalités que vous utilisez et enverra ces informations à une instance Matomo hébergée en privé en utilisant le protocole SSL. Vous trouverez plus d'informations dans <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">la page de politique de protection de la vie privée</a> de sleek.",
"settingsTabSettingsNotificationsBody": "sleek peut vous envoyer des notifications pour les tâches qui sont à finir aujourd'hui ou demain. L'application doit tourner pour que cette fonctionnalité soit active.",
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
"createFile": "A todo.txt létrehozása",
"cut": "Kivágás",
"daily": "Naponta",
"darkmode": "Sötét mód",
"themeHeadline": "kinézet",
"day": "nap",
"day_plural": "nap",
"delete": "Törlés",
......@@ -118,7 +118,7 @@
"settingsTabAboutPrivacyBody": "Engem nem érdekel, hogy kik a sleek felhasználói, és ezért nem fogok szükségtelen adatokat gyűjteni. Azonban azt szeretném tudni, hogy hány felhasználó használja aktívan a sleek alkalmazást, és amennyiben a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy hogyan használja a sleeket. Az adatok anonimizálva lesznek, mielőtt elküldésre kerülnek egy bizalmasan szolgáltatott Matomo példányba, kizárólag egy biztonságos SSL-titkosítású kapcsolaton keresztül. További információkért nézze meg az <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">adatvédelmi irányelvet</a> (angol nyelven).",
"settingsTabSettingsArchive": "Tennivalók archiválása",
"settingsTabSettingsArchiveBody": "A befejezett tennivalók eltávolításra kerülnek az aktuális todo.txt fájlból, és beillesztésre kerülnek a done.txt fájlba. Ha ez a fájl még nem létezik az aktuális könyvtárban, akkor létre lesz hozva.",
"settingsTabSettingsDarkmodeBody": "Ha a sleek normál felhasználói felülete túl világos az általános ízlésének vagy a jelenlegi környezetéhez, akkor a sötét mód hasznos alternatíva lehet.",
"themeBody": "Ha a sleek normál felhasználói felülete túl világos az általános ízlésének vagy a jelenlegi környezetéhez, akkor a sötét mód hasznos alternatíva lehet.",
"settingsTabSettingsLanguageBody": "A sleek automatikusan beállítja a nyelvet a számítógép beállításainak megfelelően. Ha más nyelvet részesít előnyben, akkor kézzel is megváltoztathatja azt.",
"settingsTabSettingsLoggingBody": "Ön is hozzájárulhat ehhez a projekthez az anonimizált hiba- és eseménynaplózás engedélyezésével. További információk találhatók a sleek <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">adatvédelmi irányelveiben</a>.",
"settingsTabSettingsNotificationsBody": "A sleek értesítéseket küldhet a ma és holnap esedékes tennivalókról. Ehhez a funkcióhoz az alkalmazásnak futnia kell.",
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
"createFile": "Crea todo.txt",
"cut": "Tagliare",
"daily": "Giornaliero",
"darkmode": "Modalità scura",
"themeHeadline": "Aspetto esteriore",
"day": "Giorno",
"day_plural": "Giorni",
"delete": "Elimina",
......@@ -118,7 +118,7 @@
"settingsTabAboutPrivacyBody": "Non mi interessa chi sono gli utenti di sleek e pertanto non raccolgo nessun dato non necessario . Tuttavia mi piacerebbe sapere quanti utenti stanno attivamente usando sleek e, nel caso un utente dia esplicitamente il suo consenso, come sleek sta venendo usato. I dati verranno resi anonimi, prima che vengano inviati ad una server privato con una istanza di Matomo, esclusivamente tramite una connessione SSL sicura e privata. Vedi la <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">Privacy Policy</a> per maggiori informazioni.",
"settingsTabSettingsArchive": "Archivia todo",
"settingsTabSettingsArchiveBody": "I todo completati verranno rimossi dal file todo.txt corrente è inseriti in un file done.txt. Se questo file non esiste nella cartella corrente, verrà creato.",
"settingsTabSettingsDarkmodeBody": "Se l'interfaccia standard di sleek è troppo chiara per i tuoi gusti o per il tuo ambiente corrente, la modalità scura può essere una buona alternativa.",
"themeBody": "Se l'interfaccia standard di sleek è troppo chiara per i tuoi gusti o per il tuo ambiente corrente, la modalità scura può essere una buona alternativa.",
"settingsTabSettingsLanguageBody": "sleek imposta automaticamente la lingua in base alle impostazioni del tuo computer. Se preferisci una lingua diversa, puoi cambiarla manualmente.",
"settingsTabSettingsLoggingBody": "Puoi contribuire a questo progetto, abilitando la registrazione anonima degli errori e degli eventi. Maggior informazioni possono essere trovate nella <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">privacy policy</a> di sleek.",
"settingsTabSettingsNotificationsBody": "sleek può inviare notifiche per le cose da fare che sono in scadenza oggi o domani. L'applicazione deve essere avviata per questa caratteristica.",
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
"createFile": "todo.txtを作成",
"cut": "カット",
"daily": "毎日",
"darkmode": "ダークモード",
"themeHeadline": "外観",
"day": "日",
"day_plural": "日",
"delete": "削除",
......@@ -118,7 +118,7 @@
"settingsTabAboutPrivacyBody": "わたし(開発者)は, ユーザーの身分に興味を持たないため, 不必要なデータを収集しないが, ユーザー数や使い方を知りたく, それにユーザーが合意した前提でsleekの使われ方を収集する. データは匿名かされてあり, SSL暗号化されてMatomoインスタンスに転送される. 詳細<a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">Privacy Policy</a>",
"settingsTabSettingsArchive": "タスクをアーカイブする",
"settingsTabSettingsArchiveBody": "完了タスクは全部todo.txtから削除され, done.txtファイルに格納される. done.txtが存在しない場合作成される",
"settingsTabSettingsDarkmodeBody": "もしsleek UIは, ご使用完了で明るすぎる場合, ダークモードに切り替えることを推奨する",
"themeBody": "もしsleek UIは, ご使用完了で明るすぎる場合, ダークモードに切り替えることを推奨する",
"settingsTabSettingsLanguageBody": "sleekは利用環境に合わせて, 自動的に表示言語を設定する. もしそれ以外言語を希望するなら手動でもせって可能",
"settingsTabSettingsLoggingBody": "匿名エラー・イベントログを有効することで本プロジェクトに貢献することができる. 詳細情報参照: sleeks' <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">privacy policy</a>.",
"settingsTabSettingsNotificationsBody": "sleekは本日・明日期限タスクの通知をすること可能. アプリを実行したままにする必要がある",
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
"createFile": "Utwórz plik todo.txt",
"cut": "Wytnij",
"daily": "Codziennie",
"darkmode": "Ciemny widok",
"themeHeadline": "Wygląd",
"day": "dzień",
"day_plural": "dni",
"delete": "Usuń",
......@@ -118,7 +118,7 @@
"settingsTabAboutPrivacyBody": "Nie interesuje mnie, kim są użytkownicy sleeka i w związku z tym nie będę gromadzić zbędnych danych. Chciałbym jednak wiedzieć, ilu użytkowników aktywnie korzysta ze sleeka, a jeśli użytkownik wyraźnie się na to zgodzi, jak sleek jest używany. Dane są anonimizowane, zanim zostaną wysłane do prywatnie hostowanej instancji Matomo, wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL. Przeczytaj <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">Politykę prywatności</a>, aby dowiedzieć się więcej.",
"settingsTabSettingsArchive": "Zarchiwizuj zadania",
"settingsTabSettingsArchiveBody": "Ukończone zadania zostaną usunięte z bieżącego pliku todo.txt i wstawione do pliku done.txt. Jeśli ten plik nie istnieje w bieżącym katalogu, zostanie on utworzony.",
"settingsTabSettingsDarkmodeBody": "Jeśli z uwagi na Twoje preferencje lub otoczenie zwykły interfejs użytkownika jest zbyt jasny, tryb ciemny może być pomocną alternatywą.",
"themeBody": "Jeśli z uwagi na Twoje preferencje lub otoczenie zwykły interfejs użytkownika jest zbyt jasny, tryb ciemny może być pomocną alternatywą.",
"settingsTabSettingsLanguageBody": "sleek automatycznie ustawi język zgodnie z ustawieniami Twojego komputera. Jeśli wolisz inny język, możesz go zmienić ręcznie.",
"settingsTabSettingsLoggingBody": "Możesz przyczynić się do ulepszania tego projektu, włączając anonimowe rejestrowanie błędów i zdarzeń. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">Polityce prywatności</a> sleeka.",
"settingsTabSettingsNotificationsBody": "sleek może wysyłać Ci powiadomienia o zadaniach, które powinny zostać ukończone dziś i jutro. Aplikacja musi być uruchomiona dla tej funkcji.",
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
"createFile": "Criar todo.txt",
"cut": "Cortar",
"daily": "Diariamente",
"darkmode": "Modo noturno",
"themeHeadline": "Aparência",
"day": "dia",
"day_plural": "dias",
"delete": "Apagar",
......@@ -118,7 +118,7 @@
"settingsTabAboutPrivacyBody": "Não estou interessado em quem são os usuários do sleek e, portanto, não coletarei dados desnecessários. No entanto, gostaria de saber quantos usuários estão usando o sleek ativamente e, caso um usuário concorde explicitamente com isso, como o sleek está sendo usado. Os dados são tornados anônimos, antes de serem enviados para uma instância Matomo hospedada de forma privada exclusivamente por meio de uma conexão criptografada SSL segura. Consulte a <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">Política de Privacidade</a> para obter mais informações.",
"settingsTabSettingsArchive": "Todos Arquivados",
"settingsTabSettingsArchiveBody": "Todos concluídos serão removidos do arquivo todo.txt atual e inseridos em um arquivo done.txt. Se este arquivo ainda não existir no diretório atual, ele será criado.",
"settingsTabSettingsDarkmodeBody": "Se a interface de usuário regular do sleek for muito clara para o seu gosto geral ou para o seu ambiente atual, o modo noturno pode ser uma alternativa útil.",
"themeBody": "Se a interface de usuário regular do sleek for muito clara para o seu gosto geral ou para o seu ambiente atual, o modo noturno pode ser uma alternativa útil.",
"settingsTabSettingsLanguageBody": "O sleek definirá automaticamente o idioma de acordo com as configurações do seu computador. Se preferir um idioma diferente, você pode alterá-lo manualmente.",
"settingsTabSettingsLoggingBody": "Você pode contribuir para este projeto, habilitando erros anônimos e registro de eventos. Mais informações podem ser encontradas na <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">política de privacidade</a> do sleek.",
"settingsTabSettingsNotificationsBody": "O sleek pode enviar notificações para tarefas pendentes hoje e amanhã. O aplicativo precisa estar em execução para este recurso.",
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
"createFile": "Yeni todo.txt oluştur",
"cut": "Kes",
"daily": "Günlük",
"darkmode": "Karanlık mod",
"themeHeadline": "Görünüm",
"day": "gün",
"day_plural": "günler",
"delete": "Sil",
......@@ -117,7 +117,7 @@
"settingsTabAboutPrivacyBody": "sleek kullanıcılarının kim olduğu ile ilgilenmiyorum bu nedenle gereksiz veri toplamayacağım. Ancak sleek'i kaç kişinin aktif kullandığını ve, eğer kullanıcı açıkça kabul ederse, nasıl kullandıklarını bilmek istiyorum. Veriler güvenli SSL bağlantı üzerinden özel olarak barındırılan Matomo'ya aktarılmadan önce anonimleştirilmektedir. Daha fazla bilgi için <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">Gizlilik Politikası</a>'nı inceleyebilirsiniz.",
"settingsTabSettingsArchive": "Yapılacaklar arşivi",
"settingsTabSettingsArchiveBody": "Tamamlanmış yapılacaklar şimdiki todo.txt dosyasından silinecek ve done.txt dosyasına eklenecektir. Eğer bu dosya klasörde bulunmuyorsa, oluşturulacak.",
"settingsTabSettingsDarkmodeBody": "Eğer sleek'in kullanıcı arayüzü zevkiniz için ya da çalışma ortamınız için fazla parlaksa karanlık modu tercih edebilirsiniz.",
"themeBody": "Eğer sleek'in kullanıcı arayüzü zevkiniz için ya da çalışma ortamınız için fazla parlaksa karanlık modu tercih edebilirsiniz.",
"settingsTabSettingsLanguageBody": "sleek dili bilgisayar ayarlarınıza göre otomatik olarak ayarlayacaktır. Eğer başka bir dil tercih ediyorsanız, el ile değiştirebilirsiniz.",
"settingsTabSettingsLoggingBody": "Bu projeye anonim hata ve olay günlüklerini etkinleştirerek destek olabilirsiniz. Daha fazla bilgi için sleek'in <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">gizlilik politikası</a>.",
"settingsTabSettingsNotificationsBody": "sleek size bitiş tarihi bugün ya da yarın olan yapılacaklar için bildirim gönderebilir. Bu özellik için uygulama çalışır halde olmalı.",
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
"createFile": "创建todo.txt",
"cut": "剪切",
"daily": "每天",
"darkmode": "暗色模式",
"themeHeadline": "外貌",
"day": "天",
"day_plural": "天",
"delete": "删除",
......@@ -118,7 +118,7 @@
"settingsTabAboutPrivacyBody": "(作者) 无意知道用户身份, 也不会收集不必要的数据. (作者) 希望知道有多少用户在使用sleek, 如果用户允许, 希望知道用户怎样使用sleek. 收集的数据将匿名使用SSL加密链接发送到Matomo实例. 详情请参见<a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">Privacy Policy</a>",
"settingsTabSettingsArchive": "存档任务",
"settingsTabSettingsArchiveBody": "已完成任务会从当前todo.txt文件移除, 保存到done.txt. 如果还未创建done.txt则会自动创建. ",
"settingsTabSettingsDarkmodeBody": "如果sleek界面太明亮不适合你的口味/环境, 不妨切换成暗色模式. ",
"themeBody": "如果sleek界面太明亮不适合你的口味/环境, 不妨切换成暗色模式. ",
"settingsTabSettingsLanguageBody": "sleek会按照你的计算机设定自动切换语言, 也可以手动更换语言.",
"settingsTabSettingsLoggingBody": "如果允许记录匿名错误和事件, 会对开发有帮助. 更多信息请参见' <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">privacy policy</a>.",
"settingsTabSettingsNotificationsBody": "sleek可以提醒你今天和明天到期的任务. 请保持sleek运行. ",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment